Showing the single result

  • Sale!

    Stripoteka Digital Dowload

    £13.00

    Stripoteka je strip revija koja je izlazila na prostoru bivše Jugoslavije u periodu između 1971. i 1991. godine. Ponovo je pokrenuta 1999. godine i još uvek izlazi, a nekadašnji slogan iz zaglavlja — Jugoslovenska strip revija, promenjen je u Revija svetskih stripova.

    Stripoteka je prvi put izašla 1971. godine pod imenom Stripoteka Panorama. Pokrenuta je kao specijalno mesečno izdanje nedeljne strip revije Panorama, nakon što se ova ugasila. Za razliku od Panorame koja je donosila stripove u nastavcima Stripoteka je sadržavala kompletne epizode stripa. Koncepcija stripa se vremenom menjala, kao i dinamika izlaženja. Uvedeno je objavljivanje više različitih stripova u jednom broju. Akcenat je uglavnom bio na francusko-belgijskom stripu, ali su objavljivani i radovi italijanskih, španskih, britanskih i nekolicine kineskih autora.