Komandant Mark – Pomorska Bitka

Edicija : Zlatna Serija

Broj Stripa: 100

JUNAK : Komandant Mark

Ocjena Stripa: 10/10